Konsultacje psychologiczne

To jedno lub kilka spotkań, których celem jest rozpoznanie i omówienie Twojej sytuacji życiowej pod kątem zgłaszanych trudności, przemyśleń czy wątpliwości. Mogą one mieć charakter diagnozy, psychoedukacji i poradnictwa. Czasem są wstępem do dalszej pracy terapeutycznej, niekiedy jednak udział w nich okazuje się wystarczający dla wypracowania rozwiązania zgłaszanych przez Ciebie problemów.  

Czas/Cena: 50 min/20o zł 

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to proces zmierzający do odkrycia przyczyn zachowania, które utrudniają Ci funkcjonowanie oraz proces zmian: w sposobie myślenia, patrzenia na świat, na innych ludzi i siebie samego.

To podróż, która wymaga pewnej gotowości i odwagi aby spojrzeć na siebie z innej perspektywy, odsłonić się, oswoić to, co do tej pory Cię przerażało, uczynić świadomym to, co nieświadome, dotrzeć do przyczyn aktualnych Twoich problemów, tak byś mógł żyć spokojniej i pełniej.

Podstawowym narzędziem jest „leczniczy dialog”. Jego echo będzie Ci towarzyszyć w  myślach i przeżyciach między sesjami, oczekując uważności.

Liczba spotkań dostosowana jest do Twoich potrzeb – terapia może mieć charakter krótkoterminowy (od kilku do kilkunastu sesji) lub długoterminowy. 

Czas/Cena: 50 min / 20o zł 

Terapia okołoporodowa

W naszych warunkach społeczno – kulturowych  ciąża, poród, pierwszy rok życia dziecka, zwykle promowane są jako czas błogości i spełnienia. Realność jest jednak bardziej złożona.

Okres okołoporodowy to czas znaczących przemian w życiu kobiety, zaczynając od własnej cielesności, a kończąc na relacjach z otoczeniem bliższym i dalszym.

Pomagam:

 • kobietom w okresie starania się o dziecko oraz w czasie trwania ciąży doświadczających w związku z tym emocjonalnego obciążenia, odczuwających silny niepokój, smutek, złość, rozczarowanie, lęk przed porodem i inne przykre uczucia.
 • młodym matkom:
  • które  przeżyły trudny poród, straciły ciążę lub urodziły przedwcześnie, również tym, które skarżą się na obniżony nastrój lub depresję po porodzie

  • które odczuwają trudności w adaptacji do nowej roli, w rozumieniu potrzeb swojego dziecka, czy w opiekowaniu się dzieckiem

  • które w nowej roli czują się rozdarte między potrzebami dziecka a oczekiwaniami partnera, bądź muszą rywalizować ze swoją matką czy teściową.
   ! W trakcie sesji dziecko poniżej 12 miesiąca życia może towarzyszyć matce.

 • osobom cierpiącym z powodu niepłodności 

     Czas/Cena: 50 min/20o zł